You are currently viewing Indkaldelses til generalforsamling

Indkaldelses til generalforsamling

Lørdag d. 14. maj kl 17.00 på Ring Djursland adr. Amu Centervej 2 8560 Kolind. Forsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne.

  • 1. Valg af ordstyrer.
  • 2. Formandens Beretning.
  • 3. Kasserens Beretning
  • 4. Valg til bestyrelsen Der mangler en til bestyrelsen idet Jens Kronborg er stoppet. På valg er Leo & Leif Rygaard samt Kim Vester.
  • 5. Afstemning om nye vedtægter.
  • 6.Indsendte forslag.
  • 7. Eventuelt.

Klubben er vært med lagkage og kaffe/øl en halv time før selve forsamlingen. Bestyrelsen håber på et stort fremmøde.