You are currently viewing Nyt fra bestyrelsen i Dansk Laverda Klub

Nyt fra bestyrelsen i Dansk Laverda Klub

Bestyrelsen har, på baggrund af valgresultatet fra foreningens generalforsamling, konstitueret sig som følger:

Steen Ludvigsen          Formand

Peter Lykkegård          Næstformand

Leif Rygård                  Kasserer

Niels Camp                  Bestyrelsesmedlem

Freddy Pedersen         Bestyrelsesmedlem