You are currently viewing Spark Dæk i Vejle!

Spark Dæk i Vejle!

Den 22. juli inviterer jeg, Steen Ludvigsen, til en ’’Spark Dæk Dag i Vejle.

Klokken 9.30 er der kaffe og rundstykker. 10.30 Afgang Vejle og omegn.
Små asfaltveje – grusvej – sving – skov og flot natur.
Besøg hos 88-årige Vagn som nu er ved at realisere sin samling af 90 + gamle / veteran motorcykler.

Stop og fællesspisning. Afslutningsvis mulighed for ristning af en pøle eller to hos mig.

Tilmelding til mig 3031 9402 eller skl@givesco.dk

Steen Ludvigsen
Plutovej 16
7100 Vejle